Σήμερα, που η διαχείριση της πολυκατοικίας έχει γίνει απαιτητική, η εταιρεία μας έρχεται να δώσει τις σωστές λύσεις, υπεύθυνα και  αξιόπιστα, στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο διαχειριστής της πολυκατοικίας. Ποια είναι αυτά τα προβλήματα;  

1) Χρόνος
2) Γνώσεις
3) Ασυνεννοησία και διαφωνίες μεταξύ ιδιοκτητών
4) Ασυνεπείς ιδιοκτήτες/ενοικιαστές στις υποχρεώσεις τους.

Επιλέξαμε να παρέχουμε τρία βασικά πακέτα παροχής υπηρεσιών, τα οποία μπορούμε να προσαρμόσουμε ανάλογα με τις ανάγκες σας, απαλλάσσοντας τον διαχειριστή από τα παραπάνω προβλήματα.

Παράλληλα η ανάθεση της διαχείρισης σε μια εταιρεία προϋποθέτει εμπιστοσύνη. Ο καλύτερος τρόπος για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη σας δεν είναι άλλος από την συνεχή ενημέρωση ώστε να έχετε τον πλήρη έλεγχο.Γι΄αυτό :

Η εταιρεία μας προσφέρει , με την On Line εφαρμογή , προς τους διαχειριστές και όλους τους ιδιοκτήτες , τελείως δωρεάν , πλήρη πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αρχεία της ώστε να έχετε αναλυτική και πλήρη ενημέρωση , 24 ώρες το 24ώρο , για όλες τις ταμειακές κινήσεις (εισπράξεις-πληρωμές) , τα ταμειακά διαθέσιμα , το ύψος του αποθεματικού , το ύψος των ανεξόφλητων κοινοχρήστων και την ανάλυση τους , τις απλήρωτες δαπάνες (ποιές και το ύψος χρημάτων) και πολλές άλλες δυνατότητες.

Η δική μας επιλογή είναι η άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πλήρη διαφάνεια.

Η επιλογή εταιρείας διαχείρισης είναι δική σας και δεν είναι εύκολη.

Γι’ αυτό είμαστε εδώ.

Ενημέρωση