Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας θέλοντας να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των συνιδιοκτητών ενός κτηρίου προσφέρει τρία πακέτα παροχής υπηρεσιών:

Α.   PC

Σε αυτό το πακέτο παρέχουμε:

 • 1) Έκδοση και διανομή κοινοχρήστων
 • 2) Είσπραξη κοινοχρήστων με τους παρακάτω τρόπους:
 •              α) Μία (1) τακτική επίσκεψη συνεργάτη σε προκαθορισμένη
 •                    ημερομηνία
 •              β) Μία (1) έκτατη επίσκεψη συνεργάτη σε ημερομηνία που θα
 •                   προσδιοριστεί εάν υπάρχουν οφειλές σε εκκρεμότητα
 •              γ) Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.
 •   Μετά το πέρας κάθε είσπραξης, τα χρήματα παραδίδονται στον Διαχειριστή.

Β.   PFR

Σε αυτό το πακέτο παρέχουμε :

          1)  Έκδοση δύο (2) συγκεντρωτικών καταστάσεων μηνιαίων δαπανών.

          2)  Έκδοση ειδοποιητηρίων εντύπων κοινοχρήστων δαπανών.

          3)  Ταχυδρομική αποστολή των εντύπων στη/ον διαχειρίστρια/ή της πολυκατοικίας.

          4)  Πρόσβαση στο on-line σύστημα της εταιρείας μας για όλους τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας/κτηρίου ώστε :

  • •       να βλέπουν και να εκτυπώνουν το ύψος των ανεξόφλητων κοινοχρήστων λογαριασμών
  • •       να βλέπουν και να εκτυπώνουν την αναλυτική κατάσταση για το ποιοί οφείλουν κοινόχρηστους λογαριασμούς
  • •       να βλέπουν και να εκτυπώνουν τις απλήρωτες δαπάνες
  •        να βλέπουν και να εκτυπώνουν τις δαπάνες που έχουν πληρωθεί και θα χρεωθούν στην επόμενη έκδοση κοινοχρήστων
  •        να βλέπουν και να εκτυπώνουν αναλυτικά όλη την κίνηση του ταμείου της πολυκατοικίας :
   •  • Ποιες δαπάνες και πότε πληρώθηκαν
   •  • Από ποιόν και πότε εισέπραξε χρήματα η πολυκατοικία σας
  •         να βλέπουν τα χρηματικά διαθέσιμα
  •         να βλέπουν το ύψος του αποθεματικού
  • •        να βλέπουν το χρηματικό τους υπόλοιπο
 • •        να βλέπουν και να εκτυπώνουν τις μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις δαπανών αλλά και οποιοδήποτε ειδοποιητήριο έντυπο κοινοχρήστων έχει εκδοθεί στο όνομα τους.

           5)  Πρόσβαση στο on-line σύστημα της εταιρείας μας για όλους τους ενοικιαστές της πολυκατοικίας ώστε :

  •          να βλέπουν το χρηματικό τους υπόλοιπο
 •    •      να βλέπουν και να εκτυπώνουν οποιοδήποτε ειδοποιητήριο έντυπο  κοινοχρήστων έχει εκδοθεί στο όνομα τους.

Γ.   PCM

Σε αυτό το πακέτο παρέχουμε όλες τις εργασίες του Διαχειριστή.

Αναλυτικότερα :

 • 1) Έκδοση και διανομή κοινοχρήστων
 • 2) Είσπραξη κοινοχρήστων:
 •              α) Μία (1) τακτική επίσκεψη συνεργάτη σε προκαθορισμένη ημερομηνία
 •              β) Κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας μας
 •              γ) Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της
 •                   εταιρείας μας
 • 3) Πληρωμές λογαριασμών εταιρειών ΔΕΚΟ και διαφόρων εξόδων
 • 4) Προγραμματισμό τακτικών εργασιών συντήρησης του κτηρίου (π.χ. απόφραξη, συντήρηση καυστήρα, απολύμανση, αναγόμωση πυροσβεστήρων κ.α.)
 • 5) Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
 • 6) Ετήσια, γραπτή, αναλυτική ενημέρωση των ιδιοκτητών και ενοίκων της πολυκατοικίας για τα έσοδα/έξοδα και το ύψος των καθυστερούμενων οφειλών.  Επιπλέον οι ιδιοκτήτες θα ενημερώνονται για την κίνηση και το ύψος του αποθεματικού
 • 7) Σύγκληση ετήσιας γενικής συνέλευσης ιδιοκτητών πολυκατοικίας αλλά και εκτάκτων συνελεύσεων όποτε χρειασθεί
 • 8) Έκδοση Βεβαιώσεων Δαπανών Κοινοχρήστων για φορολογική χρήση
 • 9) Δωρεάν πρόσβαση στο on-line σύστημα της εταιρείας μας για όλους τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας/κτηρίου ώστε να έχουν ενημέρωση όλο το 24ώρο για :
 •            α) Το χρηματικό τους υπόλοιπο
  • β) το ύψος των ανεξόφλητων κοινοχρήστων λογαριασμών
  • γ) αναλυτική κατάσταση για το ποιοι οφείλουν κοινόχρηστους λογαριασμούς
  • δ) τις απλήρωτες δαπάνες
  • ε) τις δαπάνες που έχουν πληρωθεί και θα χρεωθούν στην επόμενη έκδοση κοινοχρήστων
  • στ) αναλυτικά όλη την κίνηση του ταμείου της πολυκατοικίας σας :
   • 1) ποιες δαπάνες και πότε πληρώθηκαν
   • 2) από ποιόν και πότε εισέπραξε χρήματα η πολυκατοικία σας
  • ζ) τα χρηματικά διαθέσιμα
  • η) το ύψος του αποθεματικού
 • Επίσης παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ιδιοκτήτη να δει και να εκτυπώσει  οποιοδήποτε ειδοποιητήριο έντυπο κοινοχρήστων έχει εκδοθεί στο όνομα του αλλά και οποιαδήποτε μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών έχει εκδοθεί.
 • 10) Δωρεάν πρόσβαση στο on-line σύστημα της εταιρείας μας για τους ενοικιαστές της πολυκατοικίας/κτηρίου ώστε  :
  • α)   να βλέπουν το χρηματικό τους υπόλοιπο
  • β)   να βλέπουν και να εκτυπώνουν οποιοδήποτε ειδοποιητήριο έντυπο κοινοχρήστων έχει εκδοθεί στο όνομα τους

Παράλληλα η εταιρεία μας, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης της πολυκατοικίας σας, μπορεί να σας προτείνει:

   • Δικηγορικό γραφείο για νομική κάλυψη
   • Συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων
   • Συνεργείο συντήρησης καυστήρα
   • Συνεργείο καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων
   • Συνεργείο για απολύμανση κοινοχρήστων χώρων
   • Εταιρεία για αναγόμωση πυροσβεστήρων
   • Συνεργείο για υδραυλικές εργασίες
   • Συνεργείο για ηλεκτρολογικές εργασίες
   • Συνεργείο για οικοδομικές εργασίες
   • Ενεργειακό επιθεωρητή
   • Πολιτικό μηχανικό
   • Ασφαλιστικό γραφείο για:
    • Ασφάλιση κοινοχρήστων χώρων
    • Ασφάλιση διαμερισμάτων
    • Ασφάλιση αυτοκινήτων
    • Ασφάλιση υγείας